"I TY możesz zostać OMNIBUSEM"

PDF Drukuj
   Piątek, 25. Kwiecień 2014 11:51
"I TY możesz zostać OMNIBUSEM" . 2014-04-25 10:55.

Share

Niezmiernie miło jest nam poinformować, że Fundacja "Porozumienie Wzgórz Dalkowskich" od września 2013r. realizuje projekt pn. "I TY możesz zostać OMNIBUSEM" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1.2. Projekt skierowany jest do uczniów klas IV – VI Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Stypułowie (gmina Kożuchów), a głównym celem jest zmniejszenie nierówności w dostępie do edukacji wśród 50 uczniów ZSP w Stypułowie poprzez wdrożenie i realizację programów rozwojowych ukierunkowanych na wzrost jakości i efektywności kształcenia opartych na realizacji bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych w okresie od września 2013r. do czerwca 2015r.
W ramach projektu doposażono bazę dydaktyczną szkoły w specjalistyczne pomoce naukowe,  sprzęt komputerowy, gry edukacyjne, które nie tylko urozmaicają zajęcia w szkole, sprawiając, że są atrakcyjniejsze, ale dają możliwość realizacji zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatyczno - komunikacyjnych. Dzięki wsparciu finansowemu ze środków UE, Niepubliczna Szkoła w Stypułowie może świadczyć nowoczesne usługi poprzez rozwój form i narzędzi edukacyjnych.
W okresie od 1 września 2013r. do dnia dzisiejszego zostało zrealizowanych ponad 870 godzin bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów ZSP w Stypułowie z następujących przedmiotów:

 

  • Zajęcia matematyczne przy użyciu technologii ICT "Z matematyką za Pan brat", a także "Wirtualne e-lekcje"
  • Zajęcia przyrodnicze przy użyciu ICT "Młodzi odkrywcy przyrody"
  • Zajęcia humanistyczne pn. "Polonistyczne koło ratunkowe"
  • Zajęcia z języka obcego "Anglojęzyczny Omnibus"
  • Zajęcia psychologiczno - pedagogiczne
  • Zajęcia logopedyczne


Jesteśmy przekonani, że dzięki podjętym działaniom wzrośnie wśród uczniów ZSP w Stypułowie mobilizacja do samokształcenia, zaangażowania w sprawy szkoły, integracja i poczucie własnej wartości.

 

Wybierz język

Jesteś tutaj:

Subregion Wzgórza Dalkowskie uczestniczy w projekcie wspierania partycypacji społecznej "Decydujmy Razem".
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013Grupa Partnerska Fundacja Porozumienie Wzgórz Dalkowskich jest członkiem Krajowej Sieci Grup Partnerskich na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, wspieranej przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska

 

portal rolniczy

 

stat4u