Gala podsumowująca VIII Edycję Programu Działaj Lokalnie

PDF Drukuj
   Czwartek, 03. Kwiecień 2014 13:10
Gala podsumowująca VIII Edycję Programu Działaj Lokalnie. 2014-04-07 08:52.

Share

W dniu 02.04.2014 r. w Centrum Konferencyjnym RODOS w Jaczowie, odbyła się uroczysta Gala podsumowująca VIII Edycję Programu Działaj Lokalnie na Wzgórzach Dalkowskich. Wśród 58 osób biorących udział w Gali podsumowującej Program Działaj Lokalnie w 2013r. uczestniczyli przedstawiciele samorządu, biznesu, III sektora oraz grupy nieformalne realizujące projekty.
Fundacja „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”, jako Ośrodek Działaj Lokalnie realizowała już II edycje konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych z obszaru Wzgórz Dalkowskich na realizacje inicjatyw społecznych dla dobra społecznego.


Pula środków na realizację inicjatyw w 2013 r. wynosiła 77 tys. złotych. Organizacje ubiegały się o dotacje do 6 tys. zł na realizację zadania służącego dobru wspólnemu. W okresie od 1 lipca 2013r. do 28 lutego 2014r. organizacje realizowały swoje pomysły. Komisja grantowa wybrała 19 inicjatyw do dofinansowania, które Zarząd Fundacji przyjął uchwałą.
W trakcie uroczystości przyznano honorowe statuetki Ambasadora Działaj Lokalnie. W tym roku, do grona Ambasadorów dołączyli: Bank Spółdzielczy w Kożuchowie oraz Bank Spółdzielczy w Przemkowie. Serdecznie dziękujemy Ambasadorom za wsparcie, na które mogli liczyć uczestnicy programu oraz  Fundacja „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”.
Podczas gali, Wiceprezes Zarządu Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” – Pan Przemysław Maksymów podsumował ostatnie dwie edycje Programu oraz zapewnił, iż w kolejnych latach Program Działaj Lokalnie będzie kontynuowany.
Jednym z głównych punktów programu było rozstrzygnięcie lokalnej edycji konkursu „Opowiedz… 2013”, który był adresowany do realizatorów dofinansowanych projektów. Konkurs Opowiedz miał na celu zachęcenie grantobiorców Ośrodka Działaj Lokalnie do poszukiwania atrakcyjnych sposobów opisywania własnych działań i promowania inicjatyw wspieranych w ramach Programu „Działaj Lokalnie”, a przez to ich wpływu na aktywizację lokalnej społeczności oraz na budowanie dobra wspólnego. Konkurs służył wyłonieniu, nagrodzeniu i promowaniu najlepszych przykładów twórczego pokazywania projektów Działaj Lokalnie.
Wśród nagrodzonych znalazły się trzy 4 filmy.

Miejsce I oraz nagrodę pieniężną 800 zł otrzymała grupa nieformalna pod nazwą „Mamy pomysł” działająca przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Gaworzycach.
Nagrodę wręczył Pan Jacek Szwagrzyk – Wójt Gminy Gaworzyce, jak również Ambasador Programu Działaj Lokalnie.

Miejsce II oraz nagroda pieniężną 500 zł trafiła do „Facebookowej Społeczności Gminy Radwanice”.
Nagrodę wręczył Pan Kamil Ciupak – Wicestarosta Polkowicki oraz Ambasador Programu Działaj Lokalnie.

Miejsce III oraz nagrodę pieniężną 400 zł otrzymała grupa nieformalna „Czciradzanie”.
Nagrodę wręczył Pan Piotr Maciąg – przedstawiciel Miasta i Gminy Kożuchów.

Wyróżnienie oraz nagrodę finansową 300 zł przypadła grupie nieformalnej „Mała Watra”.
Nagrodę wręczył Wójt Gminy Brzeźnica – Pan Jerzy Adamowicz.

Galę uświetnił zespół muzyczny Nadija.
Wszystkim gościom serdecznie dziękujemy za przybycie.
Zachęcamy do zapoznania się z fotorelacją z wydarzenia.

 

 

Wybierz język

Jesteś tutaj:

Subregion Wzgórza Dalkowskie uczestniczy w projekcie wspierania partycypacji społecznej "Decydujmy Razem".
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013Grupa Partnerska Fundacja Porozumienie Wzgórz Dalkowskich jest członkiem Krajowej Sieci Grup Partnerskich na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, wspieranej przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska

 

portal rolniczy

 

stat4u