Coraz więcej Animatorów Partycypacji Społecznej na Wzgórzach Dalkowskich

PDF Drukuj
   Czwartek, 27. Marzec 2014 14:32
Coraz więcej Animatorów Partycypacji Społecznej na Wzgórzach Dalkowskich . -0001-11-30 00:00.

Share

W dniu 25 marca 2014r., w siedzibie  Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” w Nowym Miasteczku odbyło się ostatnie szkolenie dla Animatorów Partycypacji Społecznej, którzy będą pracować nad stworzeniem Programu aktywności lokalnej dla swojej miejscowości lub gminy, a następnie będą aktywizować młodych ludzi w działania wolontarystyczne.
Wolontariusze będą wykonywać  prace społecznie – użyteczne na rzecz swoich miejscowości przy wsparciu  Animatorów.  W działania zostanie zaangażowanych w tym roku około 150 młodych osób w wieku 16 -25 lat. Dodać należy że już 45 Animatorów realizuje swoje programy z udziałem ponad 200 wolontariuszy.Więcej informacji na stronach internetowych www.Kozuchow.pl lub www.WzgorzaDalkowskie.pl.
Szkolenie jest bezpłatne,  realizowane w ramach projektu pn. „Europejska Koalicja Partycypacji Obywatelskiej – czyli polsko–szwajcarski transfer wiedzy  i doświadczeń na rzecz  społeczności lokalnych”, przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Liderem projektu jest Gmina Kożuchów, która realizuje projekt w partnerstwie społecznym z Fundacją „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich" oraz Stowarzyszeniem IteGreat ze Szwajcarii.

 

Wybierz język

Jesteś tutaj:

Subregion Wzgórza Dalkowskie uczestniczy w projekcie wspierania partycypacji społecznej "Decydujmy Razem".
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013Grupa Partnerska Fundacja Porozumienie Wzgórz Dalkowskich jest członkiem Krajowej Sieci Grup Partnerskich na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, wspieranej przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska

 

portal rolniczy

 

stat4u