PARKujemy II - Najciekawsza Inicjatywa Społeczna Dolnego Śląska

PDF Drukuj
   Środa, 26. Marzec 2014 16:34
PARKujemy II - Najciekawsza Inicjatywa Społeczna Dolnego Śląska. 2014-03-27 13:31.

Share

 

 

 

 

 

 

Nieformalna grupa mieszkańców Gminy Radwanice, zaktywizowała się poprzez portal społecznościowy „Facebook” profil „Gmina Radwanice” i wspólnymi siłami zdobyła I miejsce w Konkursie na Najciekawszą Inicjatywę Społeczną Dolnego Śląska.
Najciękawsza Inicjatywa - Patriotycznie Zakręconych! Została wybrana przez ludzi, dla których ich małe ojczyzny, ze swoją tradycją i historią, są powodem do dumy i miejscem, o które się dba. Mieszkańcy Gminy Radwanice inspirują innych do pozytywnego działania i dzięki temu odnieśli sukces, o którym odwiedzieli się 26 marca 2014r.
Honorowy patronat nad akcją Patriotycznie Zakręceni objął prezydent RP Bronisław Komorowski. Do całej akcji dołączyły też znane osobistości z całej Polski.

PARKujemy II - to kolejna akcja zmierzająca do działania o wspólne dobro i integrację mieszkańców gminy Radwanice.  Początek działań i zaktywizowanie mieszkańców rozpoczęło się od projektu PARKujemy – Plenerowe Kino Rodzinne. Lubimy to, realizowanej z Programu Działaj Lokalnie VIII edycji i współfinansowanym ze środków PAFW, realziowanym przez Akedamię Rozwoju Filantropii w Polsce i Ośrodek Działaj Lokalnie – Fundację „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”. Podczas inicjatywy aktywnym mieszkańcom Radwanic udało się zorganizować szereg prac w parku (malowanie ławek, uporządkowanie ścieżek) i zadbanie o utrzymanie takiego stanu. Prace porządkowe pozwoliły przygotować park do zorganizowania pikniku rodzinnego, którego finałem był seans kina plenerowego (projekcja filmu rodzinnego). Kino plenerowe przypomniało mieszkańcom o budynku kina, który został zburzony w latach 80-tych i być może wskrzesi Inicjatywę odbudowy kina. Udało się nam zintegrować społeczeństwo m.in. poprzez atrakcję podczas pikniku. Dzięki zabawie wzorowanej na Familiadzie mieszkańcy przybliżyli sobie tematykę filmową, ale również tę, związaną z historią gminy. Drużyny składały się z osób reprezentujących różne grupy naszej społeczności m.in. Klub Seniora i grupa młodzieży - wolontariuszy, Dla dzieci podczas pikniku odbyły się zajęcia plenerowe rozbudzające dziecięcą wyobraźnię m.in. gry, zabawy, zajęcia plastyczne, malowanie twarzy.

W rezultacie działania zintegrowały i zmobilizowały społeczność gminy Radwanice oraz pozwoliły na stworzenie miejsca, w którym mieszkańcy mogą spędzać wolny czas.

Inicjatywa została bardzo pozytywnie odebrana wśród społeczeństwa i jak twierdzą mieszkańcy Radwanic, będą powtarzać kolejne działania w następnych latach pod hasłem PARKujemy II - Plenerowe Kino Rodzinne!

Pan Oskar Szkudło administrator i założyciel profilu „Gmina Radwanice” składa serdeczne podziękowania za zaangażowanie się w głosowanie i wspieranie tej cennej dla Gminy Radwanice inicjatywy. Jak twierdzi Pan Oskar, bez tak wspaniałej grupy Facebookowiczów ten sukces nie byłby możliwy. Dziękuję Aktywistom!

 

Wybierz język

Jesteś tutaj:

Subregion Wzgórza Dalkowskie uczestniczy w projekcie wspierania partycypacji społecznej "Decydujmy Razem".
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013Grupa Partnerska Fundacja Porozumienie Wzgórz Dalkowskich jest członkiem Krajowej Sieci Grup Partnerskich na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, wspieranej przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska

 

portal rolniczy

 

stat4u