Ogłoszenie o naborze tematycznym

PDF Drukuj
   Piątek, 14. Luty 2014 11:07
Ogłoszenie o naborze tematycznym. 2014-02-14 12:33.

Share

Fundacja "Porozumienie Wzgórz Dalkowskich" ogłasza nabór wniosków w naborze tematycznym

Zarząd Województwa Lubuskiego
na wniosek Lokalnej Grupy Działania
Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”

informuje o możliwości składania za pośrednictwem LGD Fundacja „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w konkursach tematycznych:

1. Operacje  w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Ostatni !!! (120%), w następujących tematach:

a) poprawa funkcjonalności przestrzeni publicznych pod funkcje integracji społecznej, rekreacji, sportu, kultury i turystyki poprzez budowę kompleksów sportowych, terenów rekreacyjnych, centrum pielgrzymkowego oraz zagospodarowania centrów miejscowości
- limit dostępnych środków: 862 298,00 zł
- termin składania wniosków: 03.03.2014r. – 17.03.2014r.
- minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji, to otrzymanie minimum 2,1 pkt. w ramach oceny zgodności z  lokalnymi kryteriami wyboru.


2. Operacje w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” w następujących tematach:

a) wsparcie rozwoju nowej działalności gospodarczej w zakresie produkcji materiałów budowlanych i zakupu urządzeń
- limit dostępnych środków: 300 000,00 zł
- termin składania wniosków: 03.03.2014r. – 17.03.2014r.
- minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji, to otrzymanie minimum 3,9 pkt. w ramach oceny zgodności z  lokalnymi kryteriami wyboru.


3. Operacje w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” w następujących tematach:

a) wsparcie rozwoju nowej działalności gospodarczej w zakresie agroturystyki i zakupu maszyn
- limit dostępnych środków: 100 000,00 zł
- termin składania wniosków: 03.03.2014r. – 17.03.2014r.
- minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji, to otrzymanie minimum 2,7 pkt. w ramach oceny zgodności z  lokalnymi kryteriami wyboru.

 

 

Miejsce i tryb składania wniosków - wnioski należy składać bezpośrednio w biurze LGD: Fundacja „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich, 67-124 Nowe Miasteczko ul. Głogowska 1, w dniach: od poniedziałku do piątku, w godz. 8ºº - 15ºº.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostępne są w biurze oraz na stronie internetowej LGD Fundacja „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”: www.wzgorzadalkowskie.pl, a także w siedzibie oraz na stronie internetowej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego: www.prow.lubuskie.pl. w siedzibie oraz na stronie internetowej Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego: www.prow.dolnyslask.pl, a w przypadku operacji z pkt. 3 i 4 także na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.armir.gov.pl


Dodatkowo informacji udzielają:
Przemysław Maksymów i Tadeusz Walkowiak tel. 68 3888 431

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

 

Wybierz język

Jesteś tutaj:

Subregion Wzgórza Dalkowskie uczestniczy w projekcie wspierania partycypacji społecznej "Decydujmy Razem".
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013Grupa Partnerska Fundacja Porozumienie Wzgórz Dalkowskich jest członkiem Krajowej Sieci Grup Partnerskich na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, wspieranej przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska

 

portal rolniczy

 

stat4u