Zabytki Sakralne

PDF Drukuj
   Wtorek, 12. Kwiecień 2011 09:04
Zabytki Sakralne. 2012-01-25 13:17.

Share

Zabytki sakralne

* wybitne zabytki sztuki sakralnej,
wybitne zabytki sepulkralne (zespoły nagrobków, mauzolea, cmentarze, także - krzyże pokutne)

Borowina - Kościół św. Bartłomieja z poł.. XIII w., przebud., posiada portal z 1584 r. Borów Polski - Kościół św. Klemensa z XVXVI w. *Późnogotyckie sakramentarium.

Borów Wielki - Kościół św. Wawrzyńca z XIII-XIV w., kruchta – XVIII w., hełm wieży – 1882 r. *Barokowa polichromia na sklepieniu prezbiterium. Renesansowe nagrobki Rechenbergów; Mauzoleum rodzin von Arnold i Unruh (1821); - Kościół Zwiastowania NMP z. XIII w.(przebud. w XIX w.; wieża z XV w.), plebania z 1734 r. *Barokowe obrazy z XVII-XVIII w.

Broniszów - Kościół św. Anny z ok. 1600 r., przebud. w końcu XVII w.; brama i dzwonnica (XV w., przebud. w 1605 r.).*Rokokowe wyposażenie wnętrza z około 1760 r.

Brzeg Głogowski - Kościół Bożego Ciała, romański (1. poł. XIII w., *fryz arkadkowy) i gotycki (wieża z pocz. XIV w.), kaplica i kruchta z 1. poł. XVII w. Zespół nagrobków renesansowych, wybitnej klasy manierystyczne epitafium ołtarzowe Rudolfa von Zedlitz († 1619).

Brzeźnica - Kościół św. Marii Magdaleny z lat 1703-05 (*architektura: trójnawowa bazylika z transeptem, barok), wieża - pocz. XVI w. *Późnobarokowe wyposażenie wnętrza.

Buczyna - Kościół św. Bartłomieja, średniowieczny, przebud. w XVI w., wieża z iglicą pokrytą gontem. * Dzwon z 1494 r.

Bukowica - Kościół św. Andrzeja z 2. poł. XIII w., przebudowany. *Gotycko-renesansowy tryptyk z 1 poł. XVI w.

Chotków - Kościół Narodzenia NMP z 2. poł. XIII w., 2. poł. XV w. i XVI w.(wieża), przebud. na przełomie XVIII/XIX w. *architektura: wczesny gotyk; *Tryptyk z warsztatu Mistrza Ołtarza z Gościszowic. Późnogotycka płyta nagrobna rycerza z 1521 r., epitafia renesansowe i barokowe.

Drągowina - Kościół z XIII w., obok plebania z 1737 r.

Gaworzyce - Kościół św. Barbary, średniowieczny.Kaplica-mauzoleum rodu
Tschammerów z końca XVIII w. - Kościół MB Różańcowej (poewangelicki) z lat 1741-43, wieża z 1870 r.

Gołaszyn - Kościół św. Marcina z końca XIII w., sklepienia z XVI w., wieża nadbudowana w 1883 r.

Gościszowice - Kościół św. Katarzyny z 2. poł. XIII w., przebudowany. *Ołtarz w formie pentaptyku wykonany przez nieznanego artystę, którego od tego dzieła nazwano Mistrzem Ołtarza z Gościszowic. Renesansowe płyty nagrobne; klasycystyczna kaplica grobowa (około 1800 r.).

Góra Św. Anny - Kaplica pątnicza z lat 1716-1740 z wewnętrznym dziedzińcem.

Grębocice - Kościół św. Marcina z około 1500 r. *5 płaskorzeźb z kapliczek różańcowych z lat. 60. XVII w.

Grodowiec - Kościół św. Jana Chrzciciela - Sanktuarium Matki Bożej Grodowieckiej. Wybudowany w latach 1702-24, na murach starszego, wieża z około 1860 r. Schody południowe z barokowym wystrojem rzeźbiarskim i kaplicą Góry Oliwnej (1755). *Wnętrze – wybitny zespół sztuki barokowej. m.in. ambona w kształcie gór ze scenami (60 postaci) z życia Jezusa Chrystusa, 8 ołtarzy; późnogotycka figurka Najśw. Marii Panny. - Wzgórze Kalwarii z zespołem kapliczek (ok. 1870).

Jabłonów - Kościół św. Andrzeja z końca XIII - pocz. XIV w., przebud. w końcu XV w. - Dwór opata z końca XVII w., obok kaplica pasyjna.

Jaczów - Kościół św. św. Szymona i Tadeusza Judy z końca XIII - pocz. XVI w. *Późnoromańska chrzcielnica z piaskowca.  Krzyż pokutny z pocz. XVII w.

Jakubów - Kościół św. Jakuba Apostoła - Sanktuarium; wybud. w XIV-XVI w., dzwonnica - wieża bramna z r. 1860. * Wnętrze: polichromia stropów (J.F. Hoffmann, 1720);rzeźby późnogotyckie, m. in. figury 12 apostołów; obraz przedstawiający św. Jakuba w ołtarzu głównym; dzwon z pocz. XVI w. - Studnia - źródło św. Jakuba. Zespół nagrobków XVI-XIX w., późnobarokowa kaplica grobowa Stoschów.

Jerzmanowa - Kościół Wszystkich Świętych z 1376 r. i pocz. XVI w. Pałac z XVIII w. Zabytkowa aleja lipowa.

Jędrzychów
- Kościół św. Bartłomieja z lat 1729-36. Unikalny zespół renesansowtch epitafiów - płyt nagrobkowych kobiecych. - Ruina zboru ewangelickiego wybudowanego około 1750 r. na zrujnowanym zamku gotyckim, neogotycka dzwonnica.

Karczówka - Kościół MB Bolesnej z lat 1691-98. *Wnętrze z wyposażeniem barokowym. Kłobuczyn - Kościół św. Jadwigi Śląskiej z XVI w.

Kłobuczyn
- Kościół św. Jadwigi Śląskiej z XVI w.

Kłoda - Kościół św. Bartłomieja z XIV w., dzwonnica drewniana.

Kromolin - Kościół św. Michała z XVI w. *Ambona z r. 1532. Nagrobki na ścianach i w kaplicy grobowej - późnorenesans., wybitnej klasy.

Krzydłowice - Kościół św. Marii Magdaleny z XVI w., przebudowa w 1722 r., *wieża barokowa o oryginalnym kształcie, na niej dzwon z 1504 r. Kaplica grobowa Stoschów z 1730 r. (w parterze wieży), z podziemną kryptą
z sarkofagami.

Kurów Wielki - Kościół św. Jana Chrzciciela z końca XV w. *Wyposażenie wnętrza, m.in. późnogotyckie: trzy skrzydła z pentaptyku ze scenami pasyjnymi i rzeźby z ołtarza szafkowego, w ołtarzu NMP grupa z Matką Boską i Dzieciątkiem i rzeźby 12 apostołów; fragmenty ściennych malowideł gotyckich (cykl pasyjny); późnorenesansowa ambona; polichromie stropu (J.F. Hoffmann, 1711). Nagrobki na zewnątrz kościoła (XVI-XIX w.); kaplica grobowa z płyta nagrobnymi Glaubitzów i Nostitzów; pomnik grobowy Franciszka Karola Bronné de Montague z lat 20. XVIII w.

Kwielice - Kościół św. Michała Archanioła z XIII-XV w i 1. poł. XVIII w. *Polichromia sklepienia prezbiterium. - Plebania z r. 1799.

Leszno Dolne - Kościół z 1670, *późnogotycka figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem. - Wieża kościoła ewangelickiego z 2. poł. XVIII w.

Łagoszów Wielki - Kościół św. Michała Archanioła
z XV w./XVII w. Krzyz pojednania.

Mirocin Dolny - Kościół Wniebowzięcia NMP z 2. poł XIII w.
Mirocin Górny - Kościół św. Jerzego z XIII-XIV/XV w. (*architektura zespołu).*XIVwieczna polichromia.

Mycielin - Kościół św. Mikołaja z 2. poł. XIII w., wieża z około 1550 r., kruchta i mauzoleum z XVII-XVIII w. *Cenne wyposażenie wnętrza: trzy tryptyki z około 1500 r., w tym jeden Mistrza Ołtarza z Gościszowic, rzeźba Madonny (ok. 1420-30). Kaplica grobowa,nagrobki.

Niedoradz - Kościół św. Jakuba, XVII w., przebud., wyposażenie w przewadze barokowe.

Niegosławice - Kościół św. Anny z 2. poł. XIII w, przebud. w XVI w., wieża z 1601 r.

Nielubia
- Kościół św. Michała z XIV w., wieża z końca XV w. *Architektura: szczyt zachodni.

Niwiska - Kościół z 2. poł. XII w. *Późnogotycka polichromia. - Zbór ewangelicki z XVIII w. (ruina).

Piersna - Kościół Nawiedzenia NMP z końca XV w., odbud. w połowie XVII w., barokowe i rokokowe z wyposażenie wnętrza. *Rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem z około 1400 r. Nagrobki renesansowe i rokokowe.

Pogorzeliska - Kościół tzw. graniczny (obecnie św. Jacka), konstrukcji szkieletowej, po 1656 r. wieża z 1670 r. (oszalowana drewnem). *Oryginalne wnętrze ewangelickie: empory, polichromie, ornamentyka, centralny filar w kształcie drzewa palmy.

Popęszyce - Kościół św. Michała z przełomu XIII/XIV i XV/XVI w. *Późnogotycki tryptyk z pracowni Mistrza Ołtarza z Gościszowic (około 1500 r.) Renesansowy nagrobek rodziny von Bartsch.

Przecław - Kościół św. Jakuba z 2. poł. XIII w., *architektura, wieża zwieńczona iglicą z wysokim czterospadowym dachem. - Zbór ewangelicki z 1769 r. i plebania (ruina).

Przybymierz - Kościół z XV w., *wyposażenie  wnętrza.

Rudawca
- Kościół z XIV w., *architektura wnętrza.

Rudna - Kościół św. Katarzyny z przełomu XV/XVI w., *architektura.

Rzeczyca
- Kościół św. Jadwigi Śl. z przełomu XV i XVI w.; kaplica z1604 r.

Siedlisko - W zamku: *kaplica protestancka z pocz. XVII w. - Kościół z pocz. XVII w., przebudowany.

Sieroszowice - Kościół św. Piotra i Pawła z ok. XVI w.

Sobin - Kościół św. Michała Archanioła z końca XIV w., przebud. w XVII w. *Późnogotycki tryptyk z 1520 r. ze sceną Zaśnięcia NMP., dzwon z pocz. XVI w.

Solniki - Kościół św. Anny, z pocz. XIII, przebud. w XV i XVI w., *architektura romańska i póżnogotycka.

Stanów
- Kościół św. Michała Bpa z lat 1740-43, *architektura (proj. M. Frantza Mł.). *Rzeźba Madonny z Dzieciątkiem z 2 poł. XV w., późnobarokowe wyposażenie.

Studzieniec
- Kościół św. Wawrzyńca z 2. poł. XIII w., przebud. w XV w., *architektura zespołu z dzwonnicą drewnianą z 1753 r. *Polichromia renesansowa.

Stypułów - Kościół św. Jadwigi z XIV i XV w., późniejsze dobudówki. *Renesans. ołtarz i ambona.

Szymocin - Kościół Podwyższenia Krzyża Św. z XIV w. i XVI - pocz. XVIII w. *Wnętrze: tryptyk późnogotycki z polichromowanymi płaskorzeźbami (sceny z życia Świętej Rodziny) i 15 rzeźb z tego okresu, późnorenesansowa ambona (1603). *Dzwon z 1406 r. Kaplica grobowa rodu von Loss z końca XVI w. z polichromowanymi nagrobkami wybitmrej klasy.

Wichów - Kościół św. Marcina z 2. poł. XIII w. - 1. poł. XVI w., dzwonnica z XIX w. *Cykl pasyjny z 2. ćwierci XV w.

Witków - Kościół z około 1400 r., nieużytkowany.

Wrzesiny - Kościół św. Jana Chrzciciela z 2. poł. XIII w., przebud. w 1550.

Żelazny Most - Kościół św. Barbary z 1670 r.

Żukowice - Kościół św. Jadwigi z końca XIV w. i 1583 r. (nieczynny).

Kaplice drogi Różańcowej przy drodze z Głogowa do Grodowca. Oprócz 15 kapliczek słupowych i domkowych zachowało się 9 płaskorzeźb z kapliczek różańcowych z lat 60. XVII w.; przeniesione one zostały na ściany kościołów w Głogowie-Krzepowie i Grębocicach.

Stacje Drogi Krzyżowej między Mirocinem Dolnym a Kożuchowem. Kapliczki ustawione zostały przy drodze w XVIII w. przez mieszkańców Kożuchowa, jako wotum za ocalenie w czasie epidemii. Nieliczne zachowały płaskorzeźby ze scenami Męki Pańskiej.

 

Wybierz język

Jesteś tutaj:

Subregion Wzgórza Dalkowskie uczestniczy w projekcie wspierania partycypacji społecznej "Decydujmy Razem".
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013Grupa Partnerska Fundacja Porozumienie Wzgórz Dalkowskich jest członkiem Krajowej Sieci Grup Partnerskich na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, wspieranej przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska

 

portal rolniczy

 

stat4u