LEADER 2007-2013

PDF Drukuj
   Środa, 21. Marzec 2012 08:34
LEADER 2007-2013. -0001-11-30 00:00.

Share

Oś 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - to działanie, które ma na celu umożliwienie mieszkańcom obszaru objętego lokalną strategią rozwoju (LSR) realizacji projektów w ramach tej strategii. Realizacja LSR powinna przyczynić się do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich m.in. poprzez wzrost aktywność lokalnych społeczności oraz stymulowanie powstawania nowych miejsc pracy.
W ramach realizacji LSR, zatwierdzonych przez samorząd województwa, LGD wybiera projekty do realizacji w ramach środków przyznawanych na realizację strategii. Pracownicy LGD pomagają wnioskodawcom w przygotowaniu projektów.

Ocenę merytoryczną wybranych projektów dokonują pracownicy samorządu województwa.

Działania Osi 4 LEADER
413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.
421. Wdrażanie projektów współpracy.
431. Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.

Zakres pomocy
Pomoc udzielana jest dla operacji z zakresu:

  1. działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”,
  2. działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”,
  3. działania „Odnowa i rozwój wsi”,
  4. „Małych projektów”.

Informacje o ogłaszanych przez Fundację „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” konkursach dostępne są w zakładce NABORY WNIOSKÓW

Akty prawne
Legislacja dla działania 413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju OŚ 4 LEADER dostępna jest na stronie internetowej MRiRW

 

Wybierz język

Jesteś tutaj:

Subregion Wzgórza Dalkowskie uczestniczy w projekcie wspierania partycypacji społecznej "Decydujmy Razem".
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013Grupa Partnerska Fundacja Porozumienie Wzgórz Dalkowskich jest członkiem Krajowej Sieci Grup Partnerskich na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, wspieranej przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska

 

portal rolniczy

 

stat4u