Nabory wniosków

PDF Drukuj
   Wtorek, 13. Marzec 2012 13:34
Nabory wniosków. 2013-08-05 12:48.

Share

Wnioski w ramach Osi 4 Leader PROW 2007-2013

 

Nabór V

W dniu 02.08.2013r. Rada Fundacji podjęła uchwałę w sprawie unieważnienia oceny operacji w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” oraz uchwał własnych dotyczących naboru tematycznego.
Jednocześnie dokonała ponownej oceny złożonych wniosków, których listy przedstawiamy poniżej:

 

Nabór Ogólny

Lista ocenionych wniosków:

Nabór Tematyczny

Lista wniosków wybranych do finansowania:

Lista wniosków niewybranych do finansowania:

 


 

Nabór IV

 

Lista ocenionych operacji:

Uchwały:

 


Nabór III

Lista ocenionych operacji:

 


Nabór II

Lista operacji wybranych do realizacji:


Lista ocenianych operacji:

  1. Dla operacji "Odnowa i rozwój wsi" (format PDF)
  2. Dla operacji "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" (format PDF)
  3. Dla operacji "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" (format PDF)
 

Wybierz język

Jesteś tutaj:

Subregion Wzgórza Dalkowskie uczestniczy w projekcie wspierania partycypacji społecznej "Decydujmy Razem".
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013Grupa Partnerska Fundacja Porozumienie Wzgórz Dalkowskich jest członkiem Krajowej Sieci Grup Partnerskich na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, wspieranej przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska

 

portal rolniczy

 

stat4u