Nasz Zespół

PDF Drukuj
   Piątek, 09. Marzec 2012 13:25
Nasz Zespół. 2014-03-05 08:11.

Share

Tadeusz Walkowiak - Prezes Zarządu
Współzałożyciel Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”  a od 2008 roku Dyrektor Biura Fundacji. W latach 2007 – 2008 koordynator Pilotażowego Programu LEADER+ Schematu I i II. Przedstawiciel województwa lubuskiego w Grupie tematycznej  ds. podejścia LEADER przy Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Od roku 2010 Prezes Lubuskiej Sieci Lokalnych Grup Działania. Koordynator działań realizowanych w ramach „Funkcjonowania lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Koordynator pilotażowego projektu „Decydujmy razem” – dotyczący budowy mechanizmów partycypacji publicznej.
"Świat należy do ludzi, którzy mają odwagę marzyć i ryzykować, by spełnić swoje marzenia. I starają się to robić jak najlepiej."

 

Przemysław Maksymów – Wiceprezes Zarządu, Specjalista ds. projektów inwestycyjnych
Współinicjator założenia Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”. Od początku jej powstania w strukturach zarządu. Trener i animator lokalnych organizacji pozarządowych. Koordynator projektów społecznych i inwestycyjnych prowadzonych przez Fundację. Autor przewodników, opracowań i artykułów z zakresu pozyskiwania środków na działalność NGO. Współautor i realizator programów szkoleniowych i edukacyjnych dla społeczności lokalnych i  instytucji. Asesor oceniający wnioski o dofinansowanie w ramach programów pomocowych (POKL, FOP). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Kompetencje:
Koordynuje działania Fundacji w zakresie:
"Małe projekty” w ramach osi 4 Leader (PROW 2007-2013)
Projekty społeczne, w tym projekty systemowe: OPS/PCPR i Indywidualizacja nauczania 9.1.2 POKL oraz Przedszkolandia na Wzgórzach Dalkowskich
Projekty inwestycyjne
Szkolenia/doradztwo
Promocja


Maria Komar - Główny Księgowy
Wykształcenie średnie i wieloletnie doświadczenie w pracy w samorządzie na stanowisku zastępcy skarbnika wykorzystuje w pracy w fundacji.
Ukończyła cykl szkoleń z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i podatków. Zajmuje się rozliczaniem dotacji i prowadzeniem całokształtu działań wynikających z zatrudnienia pracowników.
Dobry duch naszej organizacji i mentor bez którego nie bylibyśmy takim zgranym i kreatywnym zespołem :)
Leszek Sikora - Animator ds. Projektów Społecznych.
Praca w Fundacji "Porozumienie Wzgórz Dalkowskich" od 01.10.2009 roku, przez okres 23 lat pracował w Lubuskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Kalsku na stanowisku specjalista d/s doradztwa rolniczego, organizował szereg szkoleń dla rolników z zakresu produkcji, pozyskiwania środków z UE oraz pisanie projektów z zakresu SAPARD oraz PROW.
Obecnie zajmuje się:
Realizowanie działań informacyjnych w zakresie możliwości finansowania projektów objętych LSR.
Pomoc wnioskodawcom w przygotowaniu dokumentacji, przygotowanie opinii, pomoc w rozliczeniu oraz przygotowanie raportów, sprawozdań i rozliczeń dotyczących realizacji projektów. w ramach Działania 4.2 PROW.
Planowanie i koordynacje projektów współpracy.

 

 

 

Mariola Włodarczak - Specjalista ds. promocji i informacji
Absolwentka Wyższej Szkoły Inżynieryjnej w Zielonej Górze na kierunku Zarządzanie i Marketing.
Wieloletnie doświadczenie pracy z ludźmi które wykorzystuje  obecnie w pracy w fundacji.
W życiu i w pracy kieruje się podejściem, iż w każdym człowieku bez względu na wiek drzemie ukryty geniusz – będący czasami śpiącym , gdzieś głęboko ukrytym.
Uznaje sentencje:
„Ludzie są jak kwiaty stworzeni do tego aby się rozwijać”. - Andre Liege

 

 

 

Agnieszka Alaszewicz - Specjalista ds. projektów społecznych
Absolwent wydziału rachunkowość i bankowość Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Przez okres 6 lat pracownik transportu międzynarodowego i krajowego. Od 2009 roku związana z Fundacją w której w obecnej chwili pracuje na stanowisku specjalisty ds. projektów społecznych. Od 2010 koordynuje projekty w POKL dotyczące Poddziałania 9.1.1 m.in. „Przedszkolandia na Wzgórzach Dalkowskich” oraz Poddziałania 9.1.2. Indywidualizacja nauczania. Obsługuje również sekretariat naszego biura.
W wolnej chwili czyta książki, ogląda filmy grozy i wyleguje się w towarzystwie kota „Mańka”.

Marta Moskwa - Specjalista ds. projektów społecznych
Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii. Od 7 lat nieprzerwanie związana z działalnością trzeciego sektora. Posiada 3 letnie doświadczenie w pracy samorządowej, w tym jako referent ds. promocji oraz pozyskiwania środków unijnych. Na co dzień zajmuje się wspieraniem młodych ludzi i osób dorosłych wchodzących na rynek pracy czy rozpoczynających działalność społeczną. Posiada doświadczenie w zarządzaniu projektami oraz aplikowaniu o dotacje krajowe oraz unijne, ze środowiskiem organizacji pozarządowych. Kierownik i koordynator wielu projektów społecznych, również międzynarodowych. Asesor Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. Posiada doświadczenie edukatorskie z prowadzenia zajęć metodami aktywizującymi w zakresie zarządzania projektami społecznymi oraz  warsztatów poświęconych edukacji finansowej.

 

Jolanta Witrykus - Specjalista ds. projektów społecznych
Z Fundacją związana od 4 lat. Pracę rozpoczynała w Fundacji  jako stażystka, po czym awansowała na stanowisko specjalisty ds. projektów społecznych. Posiada doświadczenie w zarządzaniu projektami  oraz rozliczaniu  dotacji krajowych oraz unijnych. Aktywnie wspiera działalność trzeciego sektora i instytucji współpracujących i pomagających w realizacji zadań pomocy społecznej na poziomie powiatu nowosolskiego i żagańskiego. Koordynator ponad 10 projektów aktywizujących młodzież i osoby dorosłe, a tym samym podwyższających ich kwalifikacje  zawodowe.
 

Wybierz język

Jesteś tutaj:

Subregion Wzgórza Dalkowskie uczestniczy w projekcie wspierania partycypacji społecznej "Decydujmy Razem".
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013Grupa Partnerska Fundacja Porozumienie Wzgórz Dalkowskich jest członkiem Krajowej Sieci Grup Partnerskich na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, wspieranej przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska

 

portal rolniczy

 

stat4u