Pozostałe zabytki

PDF Drukuj
   Środa, 25. Styczeń 2012 12:28
Pozostałe zabytki. 2012-01-25 13:18.

Share

Pozostałe zabytki

Broniszów - Zabudowa wsi (oprócz głównych zabytków, zob. wyżej), m.in. szpital z 1765 r., dawna plebania, organistówka, cegielnia. Głogów-Brzostów - Zabudowa wsi: zachowane zagrody typu frankońskiego z budynkami mieszkalnymi z końca XVIII -XIX w. (szczyty ozdobionych często wolutami).
Centralnie usytuowany kościół.

Jabłonów - Zabudowa wsi. Łańcuchówka założona przez augustianów w XIII w., należała do tego zakonu do czasów sekularyzacji przez rząd Pruski w 1810 r. Oprócz wczesnogotyckiego kościoła, posiada wartościowe zabytki barokowe – dwór opatów żagańskich z oficyną i dawną karczmę (lub dwór sołtysa).

Kłoda - Zabudowa wsi: owalnica z zespołem murowanych budynków z naczółkami. U zbiegu ulic znajduje się kościółek gotycki z dzwonnicą, otoczony kamiennym murem.

Ostaszów - Zabudowa wsi. Wieś zbudowana została dla kolonistów w końcu lat 30. XX w. Składała się z 41 domów (zagrody w konstrukcji szachulcowej), szkoły, placu wiejskiego i sportowego. Większość obiektów
jest zachowana.

Rudna-Gwizdanów - Zabytki kolejnictwa z XIX-XX w. (m.in. budynek dworca, lokomotywownia, żurawie wodne). „Oderstellung” („Pozycja Odry”) – przedwojenny pas umocnień, w sąsiedztwie Odry. Relikty; tylko nieliczne obiekty są relatywnie dobrze zachowane (np. bunkry w okolicy Tarnowa Byckiego). Grodziska wczesnośredniowieczne - przypisywane
plemieniu Dziadoszan, znajdują się (uwaga: podano tylko czytelne w terenie)
na Wzgórzach Dalkowskich w sąsiedztwie wsi: Dalków (Dalkowska Góra) i Gostyń („Kowalowa Góra”), Dankowice, Obiszów, (3 grodziska), Popęszyce.

 

Wybierz język

Jesteś tutaj:

Subregion Wzgórza Dalkowskie uczestniczy w projekcie wspierania partycypacji społecznej "Decydujmy Razem".
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013Grupa Partnerska Fundacja Porozumienie Wzgórz Dalkowskich jest członkiem Krajowej Sieci Grup Partnerskich na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, wspieranej przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska

 

portal rolniczy

 

stat4u