Co nas wyróżnia?

PDF Drukuj
   Środa, 25. Styczeń 2012 11:18
Co nas wyróżnia?. 2012-01-30 13:19.

Share

Co nas wyróżnia

Fundacja  „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” wyróżnia się na tle innych podmiotów

Współpraca pomiędzy społecznościami a firmami, samorządami

  • wyróżnia się na tle innych podmiotów samorządowych pod względem inwestycji w edukację i działalności na rzecz jej rozwoju;
  • wiąże swoją przyszłość z rozwojem wiedzy;
  • podejmuje aktywne działania na rzecz rozwoju edukacji na swoim terenie;
  • jest miejscem, w którym warto się kształcić, inwestować we własny rozwój intelektualny;
  • podejmuje aktywne działania w kierunku aktywizowania młodzieży uczącej się oraz rozwijania jej edukacyjnych i naukowych pasji;
  • jest organizacją terytorialną, która dba o rozwój gospodarki opartej na wiedzy i przez to wzmacnia swoją atrakcyjność inwestycyjną;

 

 

Wybierz język

Jesteś tutaj:

Subregion Wzgórza Dalkowskie uczestniczy w projekcie wspierania partycypacji społecznej "Decydujmy Razem".
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013Grupa Partnerska Fundacja Porozumienie Wzgórz Dalkowskich jest członkiem Krajowej Sieci Grup Partnerskich na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, wspieranej przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska

 

portal rolniczy

 

stat4u